Ceník autoškoly MM

Ceník platný od 1.10.2019

Cena základního kurzu
B11.000,-
Další služby a poplatky
Řádná závěrečná zkouškav základní ceně kurzu
Opravná zkouška200,-

Opravná zkouška + 1 x 90 min. doplňující výcvik

500,-
Doplňující výcvik 1 x 90 min.500,-
Kondiční jízdy B 4 x 90 min.2.400,-
Kondiční jízdy B 8 x 90 min.4.000,-
Přezkoušení z odborné způsobilosti2.000,-
Referenční školení řidičůdle rozsahu
Poplatky obecnímu úřadu
Závěrečná zkouška700,-
Žádost o vydání řidičského průkazu200,-
Opravná zkouška - praktická jízda400,-
Opravná zkouška - předpisy (test)100,-