Ceník autoškoly MM
 

Ceník platný od 1.1.2021

Cena základního kurzu
B 12.500,-
Další služby a poplatky
Řádná závěrečná zkouška v základní ceně kurzu
Opravná zkouška 200,-

Opravná zkouška + 1 x 90 min. doplňující výcvik

500,-
Doplňující výcvik 1 x 90 min. 500,-
Kondiční jízdy B 4 x 90 min. 2.400,-
Kondiční jízdy B 8 x 90 min. 4.000,-
Přezkoušení z odborné způsobilosti 2.000,-
Referenční školení řidičů

dle rozsahu

Neomluvená jízda 500,-
Poplatky obecnímu úřadu
Závěrečná zkouška 700,-
Žádost o vydání řidičského průkazu 200,-
Opravná zkouška - praktická jízda 400,-
Opravná zkouška - předpisy (test) 100,-