Ceník autoškoly MM
 

Ceník platný od 1.5.2021

Cena základního kurzu
B 14.500,-
Další služby a poplatky
Řádná závěrečná zkouška v základní ceně kurzu
Opravná zkouška 250,-

Opravná zkouška + 1 x 90 min. doplňující výcvik

800,-
Doplňující výcvik 1 x 90 min. 800,-
Kondiční jízdy B 4 x 90 min. 3.200,-
Kondiční jízdy B 8 x 90 min. 5.000,-
Přezkoušení z odborné způsobilosti 3.000,-
Referenční školení řidičů

dle rozsahu

Neomluvená jízda 800,-
Poplatky obecnímu úřadu
Závěrečná zkouška 700,-
Žádost o vydání řidičského průkazu 200,-
Opravná zkouška - praktická jízda 400,-
Opravná zkouška - předpisy (test) 100,-